top of page

חקלאות בשיתוף הקהילה

חקלאות בשיתוף הקהילה הינו רעיון חברתי-אקולוגי היוצר שותפות הדדית בין החקלאי לצרכן ומטרתו לספק לתושבי הסביבה ולילדינו אפשרות להינות מירקות ופירות אורגניים, בריאים, מזינים וללא כימיקלים, להקטין את זיהום האדמות ומקורות המים ולצמצם את הנזקים הסביבתיים.
בחקלאות האורגנית ובשדה שלנו אנחנו מגדלים ללא דישון כימי אלא קומפוסט בלבד (והרבה...) אנחנו לא משתמשים בהדברה כימית אשר מחסלת את כל החיים מתחת האדמה, פוגמת באיכות ובריאות הירקות ומזהמת את מקורות המים שלנו.
חקלאות אורגנית אף יודעת להשתמש בפחות מים מאשר החקלאות הקונבנציונלית אבל דורשת הרבה יותר ידיים עובדות...

רעיון ה"חקלאות בשיתוף הקהילה" (או בשמו הלועזי CSA- Community Supported Agriculture) הוא  מודל בו החקלאי הופך ל"חקלאי האישי" של קבוצת הלקוחות שלו ואילו קבוצת הלקוחות מצטרפים כמנויים לשירות המזמינים באופן קבוע סל ירקות אורגניים. לסל נכנסים ירקות הגדלים בעונה והבשלים לקטיף באותו השבוע, על פי תכנון מוקפד.
אתם, המנויים, מקבלים משלוח של ירקות מגוונים וטריים שנקטפו עוד באותו הבוקר.

המשק מיישם את גישת ה"חקלאות בת קיימא" (Sustainable Agriculture) אשר מתבססת על עקרונות חשובים במיוחד ובבסיסה עומד הרעיון של לחיות בהווה בלי להרוס את העתיד:
1. דאגה לאדמה - בשדה שלנו אנחנו לא מרססים ולא מדשנים בחומרים כימיים אשר פוגעים במי התהום, באויבים הטבעיים העוזרים ל
נו להילחם במזיקים ובמיקרואורגניזמים המצויים באדמה ועוזרים לנו לפרק שאריות צמחים ולהעשיר את האדמה בחומרים חיוניים
2. דאגה לבני האדם - אנו מבטיחים כי אתם וילדיכם תהנו ממגוון ירקות בריאים, בעלי ערך תזונתי גבוה וטעימים ולא תצטרכו להשקיע זמן ודלק כי הירקות יגיעו לפתח ביתכם
3. מניעת ריכוז משאבים על ידי תמיכה בחוות חקלאיות והקצאת משאבים לטובת פרויקטים סביבתיים

bottom of page