הכנת הקרקע

תיחוח תלתן - זבל ירוק
תיחוח תלתן - זבל ירוק
אדמה אחרי תיחוח התלתן
אדמה אחרי תיחוח התלתן
איתי חוגג עם הטרקטור
איתי חוגג עם הטרקטור
מעמיסים קומפוסט בדרך לשדה
מעמיסים קומפוסט בדרך לשדה
פיזור קומפוסט עם כף אחורית
פיזור קומפוסט עם כף אחורית
פיזור קומפוסט
פיזור קומפוסט
...הקומפוסט חם
...הקומפוסט חם
פורסים צנרת
פורסים צנרת
פריסת יריעות חיפוי
פריסת יריעות חיפוי
מתקן מאולתר לפריסת יריעות חיפוי
מתקן מאולתר לפריסת יריעות חיפוי
גם סבא מוטי בא לעזור
גם סבא מוטי בא לעזור
הנחת אבן הפינה
הנחת אבן הפינה
צוות מנצח
צוות מנצח
!הללויה
!הללויה