הכנת הקרקע

press to zoom
תיחוח תלתן - זבל ירוק
תיחוח תלתן - זבל ירוק
press to zoom
אדמה אחרי תיחוח התלתן
אדמה אחרי תיחוח התלתן
press to zoom
איתי חוגג עם הטרקטור
איתי חוגג עם הטרקטור
press to zoom
מעמיסים קומפוסט בדרך לשדה
מעמיסים קומפוסט בדרך לשדה
press to zoom
פיזור קומפוסט עם כף אחורית
פיזור קומפוסט עם כף אחורית
press to zoom
פיזור קומפוסט
פיזור קומפוסט
press to zoom
...הקומפוסט חם
...הקומפוסט חם
press to zoom
פורסים צנרת
פורסים צנרת
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
פריסת יריעות חיפוי
פריסת יריעות חיפוי
press to zoom
מתקן מאולתר לפריסת יריעות חיפוי
מתקן מאולתר לפריסת יריעות חיפוי
press to zoom
גם סבא מוטי בא לעזור
גם סבא מוטי בא לעזור
press to zoom
press to zoom
הנחת אבן הפינה
הנחת אבן הפינה
press to zoom
צוות מנצח
צוות מנצח
press to zoom
!הללויה
!הללויה
press to zoom