top of page

למעבר לחודשים אחרים,

לחץ כאן

בעמוד זה נעדכן אתכם על המתרחש בגינת הירק.

ננסה לחבר אתכם ככל הניתן לשינויים, חידושים וקשיים שאנחנו נתקלים בהם במהלך העונות.

נספר לכם על השיטות בהן אנחנו משתמשים על מנת לגדל ירקות אורגניים לחלוטין, ללא ריסוס כלל.

נפגיש אתכם עם ירקות חדשים ונכניס אתכם לעולמנו ולעולם הירקות שמגיעים אליכם בסל הירקות האורגניים.

קריאה מהנה!

משק אורגני, המעפיל

bottom of page