top of page

אחסון ירקות

הירקות שהמשק האורגני שולח אליכם הינם טריים ביותר ולא עברו 24 שעות מאז הקטיף ועד שהגיעו אליכם הביתה, ולרוב מדובר בכמה שעות בודדות.

עם זאת, כיוון שאיננו משתמשים בחומרים אשר בחקלאות קונבנציונלית תורמים לשימור לאורך זמן, וכדי שהירקות יחזיקו לכמה שיותר זמן אצלכם, חשוב לשמור על הכללים הפשוטים לכל ירק וירק:

כרישה

כרישה מומלץ לשמור

פלפלים

מומלץ

במיה

כככככככ

עגבניות

bottom of page